Oblikovanje za vaš dogodek

Kreativno svetujemo pri pripravi in promociji vašega dogodka, ki je lahko festival, konferenca, okrogla miza, koncert ali kaj drugega. Oblikujemo tudi potreben promocijski material.

Domislimo se imena in spišemo kreativni koncept.
Nato oblikujemo celostno podobo za dogodek, napišemo sporočila za medije in načrtujemo strategijo promocije.
Poskrbimo tudi za socialna omrežja in spletno stran.